Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

  • Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2022/2023 obsługuje Towarzystwo Ubezpieczeń  INTER RISC S.A.  – suma ubezpieczenia 10000 zł; – składka 35  zł. Nr polisy EDU-A/P nr 113240.

  • mLegitymacje

 


  • KONTO RADY RODZICÓW: 16 8185 0006 0200 7230 2000 0001

 

  • Duplikaty świadectw i legitymacji 

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

1.duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,

2.duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie ul.Powstańców Wielkopolskich 5

88-140 Gniewkowo

Bank Spółdzielczy O /Gniewkowo

numer rachunku bankowego : 98 8185 0006 0200 0217 2000 0001

z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły .

Do podania należy dołączyć:

1.dowód wpłaty,

2.aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),

3.zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami )


 

  • Realizacja obowiązku nauki

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza,są obowiązani do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat  i zmianach w tym zakresie.

 

O wszelkich zmianach dotyczących spełniania obowiązku nauki jak i jego realizacji do ukończenia 18 roku życia należy poinformować Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo.

 

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przez niespełnienie obowiązku, obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu

przygotowania zawodowego.

 

Postawa prawna: Art. 18, ust.2 , Art.20.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

maj 2024
P W Ś C P S N
« kw.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ostatnio dodane galerie

Archiwalne wpisy