Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Komunikat

Kategoria: Komunikat

Archiwum

Kategorie

Życzenia

zyczenia 1

Informacja dla ucznia, rodzica i pracodawcy w sprawie zdalnego nauczania

  1. W związku z epidemią koronawirusa zajęcia w szkole  będą  realizowane zdalnie.
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
  3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
  4. W nauczaniu wykorzystana będzie w szczególności  komunikacja przy pomocy e-dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, strony internetowej szkoły, telefonicznie.
  5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej
  6. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie form uzgodnionych  z nauczycielem.
  7. Rodzice mogą   kontaktować się z nauczycielami  przez e-dziennik bądź telefonicznie.
  8. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.
  9. Kursy teoretycznego  kształcenia zawodowego prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego będą odbywały się również w formie kształcenia na odległość. Uczniowie, którzy od 16 marca mieli realizować kształcenie zawodowe, oraz ich rodzice  zostaną telefonicznie poinformowaniu o rozpoczęciu kursu.
  10. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Informacja

Moi Drodzy Uczniowie bardzo Was proszę o przestrzeganie zasad w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest czasem ferii. Od poniedziałku nauczyciele przez e-dziennik będą się z Wami kontaktować i przesyłać odpowiednie materiały i zadania, które powinniście zrealizować. To jest do zrobienia. Jestem tego pewna.

Obawiam się tylko, czy zastosujecie się do restrykcji zostania w domu. Bardzo proszę i ufam, że to zrobicie: zostańcie w domu! To od Nas zależy, czy epidemia zakończy się szybciej, czy też będzie trwała dłużej. Wiem, że nie jest to łatwe, ale przecież mam Najwspanialszych Uczniów na Świecie, którzy wiedzą, że są sprawy ważne i ważniejsze! Jeśli się Wszyscy zdyscyplinujemy, to damy radę! Wierzę w Was i Waszych Rodziców! Już za Wami tęsknię! Do jak najszybszego zobaczenia w szkole.
Lidia Stejter

Informacja

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Tekst ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Gminny Klub Twórczego Ucznia

„Szachy są kamieniem probierczym inteligencji.” Johann Wolfgang Goethe

Uczniowie klasy II b reprezentowali naszą szkołę w spotkaniu Gminnego Klubu Twórczego Ucznia. Tematem przewodnim były gry planszowe. Szymon Miszczyk i Jakub Szefler wraz z młodszymi koleżankami i kolegami mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w szachach. Techniki tej gry przybliżył sam burmistrz Adam Straszyński. Inni uczestnicy spotkania rywalizowali w grach, takich jak: Chińczyk, Dobble, Dixit czy Gorący ziemniak. Spotkanie pokazało, że młodzież z naszej gminy potrafi ciekawie spędzać wolny czas, rozwijając przy tym swoje zdolności, pasje oraz zainteresowania.Prezentacja1

Podziękowanie

CCF20200123

RAZEM NA ŚWIĘTA

Jak przystało na święta Bożego Narodzenia, ostatni e spotkania z koleżankami i kolegami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły to czas wigilii. Młodzież pomyślała także o potrzebujących mieszkańcach naszej gminy. Dla nich przygotowali paczki z artykułami spożywczymi i chemicznymi. Włączyliśmy się w akcje RAZEM na Święta, a także w pomoc w ramach „Szlachetnej paczki”, razem z pracownikami MGOPS w Gniewkowie.

Uczniowie klasy Ia spotkali się z sąsiadami – uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy na wspólne kolędowanie. Była to okazja do pokazania prawdziwego oblicza świąt: tych szlachetnych i magicznych, ale także smutnych i samotnych. Kanwą spotkania były fragmenty powieści świątecznych M. Musierowicz,  L. Fabisińskiej oraz  R.P. Evansa. Uczestnicy ŚDS przywitali nas, jak zawsze serdecznie, za co bardzo dziękujemy.  WESOŁYCH ŚWIĄTPrezentacja1