Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Bez kategorii

Kategoria: Bez kategorii

Archiwum

Kategorie

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w województwie kujawsko-pomorskim!

zal_00010125_01_01

Bliższe informacje na stronie:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10125

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Informacja pochodzi ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Informacja

Informacja

Informujemy petentów Branżowej Szkoły I stopnia w Gniewkowie, że wszelkie sprawy załatwiane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym.

Tel. Dyrekcja 885 412 753

Tel. Szkoła 52 35 58 425

email: sekretariat@szgniewkowo.edu.pl

Wejście do szkoły tylko małymi drzwiami.

Życzenia

Z

Informacja zajęcia praktyczne

Zgodnie z projektem i jego uzasadnieniem , który znajduje się pod linkiem https://legislacja.gov.pl/…/12345102/katalog/12775344…
Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

Dobra szkoła, dobry zawód, dobra praca

11

Ferie zimowe

1460x616

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111