Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Bez kategorii

Kategoria: Bez kategorii

Archiwum

Kategorie

Wakacje

Drodzy uczniowie !

KOMUNIKAT MEN

Dyrektorzy Branżowych Szkół I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

UWAGA Uczniowie klas II i I

Uczniowie klas II i I

Chętni chcący odebrać świadectwo promocyjne mogą przyjść do sekretariatu szkoły od poniedziałku 29.06.2020 w godz.od  9:00 do  12:00 z zachowanie zasad bezpieczeństwa  i odpowiedniej odległości.

Zakończenie roku szkolnego klasy III

Zakończenie roku szkolnego dla klasy III odbędzie się w dniu 26.06.2020 o godzinie 11:00.

Zbieramy się na boisku przy głównym wejściu do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (obowiązują maseczki i rękawiczki) i z zachowaniem odpowiedniej  odległości.

Rekrutacja

Już od  poniedziałku 15.06. ruszamy z rekrutacją.

CCF20200427_0001

Konsultacje od 01.06.2020

W dniach od 1 do 7 czerwca 2020 r. uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami. Nauczyciele nadal prowadzą nauczanie zdalne. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.  O zamiarze konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny, emailowy lub poprzez edziennik z wychowawcą lub sekretariatem szkoły – tel. 523558425 email:sekretariat@szgniewkowo.edu.pl

Każdy uczeń korzystający z konsultacji oraz rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni  ma obowiązek zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Branżowej Szkoły I stopnia w Gniewkowie w trakcie epidemii COVID-19 oraz wypełnić stosowane oświadczenia – druki wraz z procedurami do pobrania na stronie internetowej szkoły www.szgniewkowo.edu.pl.

Chęć uczestnictwa w konsultacjach prosimy zgłaszać do 28.05.2020 do godziny 12:00.

Wytyczne dot. egzaminów

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis729x308