Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Posts tagged 'Obelisk'

Tag: Obelisk

Archiwum

Kategorie

Rozpamiętywanie pod Obeliskiem

Wrzesień to czas szczególny dla naszego kraju. Z powodu tragicznych wydarzeń sprzed 73 lat, winniśmy uczcić tych, którzy polegli broniąc naszej wolności. W rocznicę pamiętnych wydarzeń, września ’39 roku, przedstawiciele i delegacje szkół oraz urzędów swoją obecnością oddali hołd pomordowanym.

Delegacja w osobach: Eweliny Czai, Remigiusza Stacha i Karoliny Fijor, godnie reprezentowali naszą szkołę w manifestacji dnia 17 września br.

Manifestacja pod Obeliskiem

We wtorek 6 września 2011 roku, delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach z okazji 72 rocznicy wybuchu II-ej wojny światowej. Pod pomnikiem w lesie wysłuchano pieśni patriotycznych i apelu poległch. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz odmówiono współną modlitwę.

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

11 kwietnia na Obelisku Pomordowanych w Lasach Gniewkowa odbyły się uroczystości patriotyczne ku pamięci Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej. Z tej okazji delegacja Szkoły Zawodowej w Gniewkowie z klasy IIa (Karolina Kowalewska, Adrian Runowski, Kamila Dumańska) złożyła wieniec. Podczas uroczystości przypomniano w apelu pamięci wszystkich, którzy zginęli w obronie ojczyzny w kraju i poza jego granicami. Chór Gimnazjalny Allegretto odśpiewał Rotę i inne pieśni patriotyczne, ale największe wrażenie na zebranych zrobiła aranżacja muzyczna piosenki J. Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”. Na zakończenie uroczystości głos zabrał burmistrz Gniewkowa Adam Roszak.

 

Szkoła Zawodowa także o Was pamięta…

17 września o godz.12.00 upamiętniono w naszym mieście 71 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obelisk, miejsce – symbol, jednoczy co roku, ludzi różnego wieku, różnych stanowisk i różnych doświadczeń życiowych. To właśnie tam, samorządowy, kombatanci, duchowani oraz młodzież uczcili pamięć tych, którzy polegli w zawierusze II wojny światowej, a szczególnie pomordowanych w lasach gniewkowskich.

„Jeszcze Polska nie zginęła (…)”

W tym roku obchodzimy 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

4 września pod Obeliskiem w Gniewkowie upamiętniono pomordowanych podczas II wojny światowej.

Przedstawiciele naszej szkoły: Marta Jaskulska (Ia) i Kinga Nawrocka (Ia) wraz z panią Dyrektor, złożyły kwiaty pod pomnikiem, jako dowód, iż uczniowie Szkoły Zawodowej także o nich pamiętają. Podczas uroczystości odbył się apel poległych, modlitwa za ofiary wojny, a chór z gimnazjum zaśpiewał pieśni patriotyczne.

Jako świadkowie ogromnych krzywd i poświecenia, jakim poddani zostali nasi rodacy, przywołujemy słowa wielkiego Polaka – Jana Powała II: Bywa nieraz, że stoimy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.