Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Posts tagged 'Jan Paweł II'

Tag: Jan Paweł II

Archiwum

Kategorie

Santo Subito – Błogosławiony Jan Paweł II

Dnia 1 maja br. usłyszeliśmy z ust papieża Benedykta XVI upragnione od 6 lat słowa: zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym.

Chcąc uczcić tak uroczystą chwilę, ks. M. Malagowski wraz z uczniami klasy Ia, przygotowali apel poświecony Korolowi Wojtyle i jego drodze do świętości. Uczniowie w krótkich słowach przeczytali modlitwę nastolatki do papieża, po czym wszyscy wsłuchiwaliśmy się w ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”. Prezentacja przygotowana przez księdza uświadomiła nam wielkość i świętość papieża, a zarazem tak duże podobieństwo do każdego z nas.