Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Posts tagged '2017/2018'

Tag: 2017/2018

Archiwum

Kategorie

„Pokaż talent”!

Grupa uczniów Branżówki  złożyła wniosek na inicjatywę kulturalną  do MGOKSiR w Gniewkowie w ramach projektu „Rób(my) kulturę na 750 lat Gniewkowa” i otrzymała grant w wysokości 7.000 złotych!

Liderką projektu jest uczennica naszej szkoły Jagoda Mierzejewska a  wspiera ją grupa nieformalna młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia w składzie: Dominik Gotowalski, Marta Sieradzka, Oliwia Dzięciołowska, Eryk Skonieczny, Karolina Nowak, Kacper Duczkowski.” Projekt ma na celu spotkanie wszystkich chętnych mieszkańców gminy na płaszczyźnie szeroko rozumianej kultury i sztuki, przez wzięcie udział w zorganizowanych warsztatach wokalnych, plastycznych, tanecznych i fotograficznych.
Celem tych spotkań jest odkrycie w sobie i innych talentu oraz pasji, którą będzie można się dzielić nawet po zakończeniu spotkania.
Punktem kulminacyjnym projektu, ma być gala finałowa na której na wszystkich uczestników czeka „Aplauz 750 oklasków” oraz świetne nagrody.”

 

BRANŻÓWKA NA PIKNIKU HISTORYCZNYM Z ZIOŁAMI W TLE

Uczeń naszej szkoły Dominik Gotowalski wystąpił w niedzielę 24 czerwca 2018 r. podczas pikniku historycznego  LGD Czarnoziem na soli . Gratulujemy występu! Brawo Dominik!

nnn

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Po 10 miesiącach wytężonej pracy uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia w Gniewkowie spotkali się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę, przypomniała wszystkie ważne przedsięwzięcia, konkursy, inicjatywy, a najlepszych uczniów nagrodziła dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Oto oni:

Najlepsze średnie ocen: Weronika Wieruszewska, Alicja Łuba, Kaper Kalinowski, Kamil Łukasik, Jagoda Mierzejewska, Marcel Paradowski, Marta Sieradzka, Dominik Gotowalski, Jagoda Skonieczna, Oliwia Dzięciołowska,

Promocja szkoły: Mateusz Kubiak

Zaangażowanie w życie szkoły: Maciej Mierzejewski, Kacper Kalinowski,

Najlepszy czytelnik: Alicja Łuba,

Najlepsi sportowcy: Oliwia Dzięciołowska, Sylwia Durlak, Magdalena Przygodzinska, Bartłomiej Lewicki, Maciej Mierzejewski, Ireneusz Gotowalski,

Zwyciężczyni konkursu na legendę inspirowaną historią Gniewkowa: Jagoda Skonieczna

Branżowiec na czas: Weronika Laks, Kacper Kalinowski, Marcel Paradowski, Marta  Sieradzka, Jagoda Mierzejewska,

100% frekwencja: Weronika Laks.

zkaa

Otwarcie boiska przy Branżowej Szkole I stopnia

W dzień zakończenia roku szkolnego nastąpiło także otwarcie wielofunkcyjnego boiska w parku przy szkole. Oprócz uczniów na uroczystości obecni byli znakomici goście: burmistrz Gniewkowa Adam Roszak, wiceburmistrz Beata Kowalska, pani skarbnik Dorota Rutkowska. Zaszczycili nas swoją obecnością także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunami. Uroczystość poprowadzili: Jagoda Mierzejewska oraz Tadeusz Wyskida, a uświetnili swoimi występami: układ gimnastyczny (Marta Sieradzka, Jagoda Skonieczna, Kamila Krempeć, Kacper Kalinowski, Eryk Skonieczny, Kamil Łukasik), kankan (Patryk Nowacki, Oliwia Dzięciołowska, Jagoda Mierzejewska, Karolina Nowak) oraz wokalista Dominik Gotowalski. Otwarcia boiska dokonali burmistrz Gniewkowa wraz z dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia panią Lidią Stejter oraz dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy panią Jolantą Słabaszewską – Nowak. Odsłonili oni także tablicę z nazwą Skweru 750-lecia Gniewkowa. Całość uroczystości zakończył taniec Belgijka. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy pomagali przygotować uroczystość oraz obecnym na otwarciu boiska za pomoc oraz godne reprezentowanie szkoły.

otwarcie boika

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

19.06.2018 r. nasi uczniowie zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  część pisemną.2

Spotkanie z Urzędem Pracy

Uczniowie naszej szkoły mieli wyjątkową okazje spotkać się z pracownikami Urzędu Pracy. Zebrani przedstawiciele klas IIa, IIb oraz III poznawali m.in. zasady poszukiwania pracy, poszerzenia oraz zmiany kwalifikacji. Przedstawiono im także prognozę zawodów, w której mogli spokojnym okiem spojrzeć w przyszłość, gdyż większość specjalizacji, w których się kształcą jest deficytowa w województwie, co oznacza łatwość znalezienia pracy. Kolejnym etapem spotkania było zapoznanie się z pismami aplikacyjnych, potrzebnymi przy ubieganiu się o pracę. Zajęcia były szczególnie ważne dla uczniów klasy III, którzy już niedługo skończą naukę w szkole, zdadzą pozytywnie egzaminy zawodowe i rozpoczną pracę jako wykwalifikowani pracownicy.zz

NOC BIBLIOTEK

W piątkowy wieczór w parku przy Branżowej Szkole I stopnia odbyła się IV NOC BIBLIOTEK. W tym roku hasło „Rzeczpospoczyta” zobowiązało do przeniesienia się w realia Polski sprzed 100 lat. Uczestnicy wcielili się w rolę Maciusia, któremu zabroniono modlić się w języku polskim, pałali optymizmem wolności w hasłach prasy międzywojennej i popisywali się znajomością polskich dialektów. Drużyny pisały dalszy ciąg opowiadania o Maciusiu, układały współczesne hasła mające wskrzesić ducha polskości, rywalizowały w odgadywaniu gwary oraz w najszybszym układami samolotów sprzed 100 lat i współczesnych. Ostatnim zadaniem było zrobienie lapbooka o niepodległości. Mieli do dyspozycji szablony, zdjęcia Polski z 1918 roku, ówczesnej mody, wycinki z gazet, jak również współczesną Polskę z Gniewkowem i ławeczką zgody.  Spotkaniu towarzyszyły zabawy sportowe w pięknym parku przy szkole. Szczególnie pragniemy podziękować Marcie Sieradzkiej, Kacprowi Kalinowskiemu i Tadeuszowi Wyskidzie.

16