Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Komunikat » Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II

Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II

Ostatnio dodane galerie

Archiwum

Wpisy

Trzech uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Gniewkowie: Natalia Mrozińska, Szymon Miszczyk, Maciej Mierzejewski  zakwalifikowało się do projektu PRYMUS  ZAWODU  KUJAW I POMORZA II w roku szkolnym 2019/2020. Prymusi oprócz honorowego tytułu otrzymają także wsparcie finansowe. Gratulujemy stypendystom, a pozostałych uczniów zachęcamy do wysiłku, który jak widać przynosi efekty.

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”  realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.