Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Komunikat » Informacja dla ucznia, rodzica i pracodawcy w sprawie zdalnego nauczania

Informacja dla ucznia, rodzica i pracodawcy w sprawie zdalnego nauczania

Ostatnio dodane galerie

Archiwum

Wpisy

  1. W związku z epidemią koronawirusa zajęcia w szkole  będą  realizowane zdalnie.
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
  3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
  4. W nauczaniu wykorzystana będzie w szczególności  komunikacja przy pomocy e-dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, strony internetowej szkoły, telefonicznie.
  5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej
  6. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie form uzgodnionych  z nauczycielem.
  7. Rodzice mogą   kontaktować się z nauczycielami  przez e-dziennik bądź telefonicznie.
  8. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.
  9. Kursy teoretycznego  kształcenia zawodowego prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego będą odbywały się również w formie kształcenia na odległość. Uczniowie, którzy od 16 marca mieli realizować kształcenie zawodowe, oraz ich rodzice  zostaną telefonicznie poinformowaniu o rozpoczęciu kursu.
  10. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.