Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » Komunikat » Dla pracodawców

Dla pracodawców

Ostatnio dodane galerie

Archiwum

Wpisy

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA EGZAMIN ZAWODOWY

Wysokość opłaty za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

– Opłata wynosi 182,40 zł

–  Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

– W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr z PESEL zdającego

Dotyczy pracodawców, których uczniowie zdają egzamin zawodowy w szkole.