Szkoła Branżowa - szkołą Twojego wyboru

Home » 2020 » Marzec » 13

Dzienne Archiwum: 13 marca 2020

Archiwum

Kategorie

Informacja

Moi Drodzy Uczniowie bardzo Was proszę o przestrzeganie zasad w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest czasem ferii. Od poniedziałku nauczyciele przez e-dziennik będą się z Wami kontaktować i przesyłać odpowiednie materiały i zadania, które powinniście zrealizować. To jest do zrobienia. Jestem tego pewna.

Obawiam się tylko, czy zastosujecie się do restrykcji zostania w domu. Bardzo proszę i ufam, że to zrobicie: zostańcie w domu! To od Nas zależy, czy epidemia zakończy się szybciej, czy też będzie trwała dłużej. Wiem, że nie jest to łatwe, ale przecież mam Najwspanialszych Uczniów na Świecie, którzy wiedzą, że są sprawy ważne i ważniejsze! Jeśli się Wszyscy zdyscyplinujemy, to damy radę! Wierzę w Was i Waszych Rodziców! Już za Wami tęsknię! Do jak najszybszego zobaczenia w szkole.
Lidia Stejter

Informacja

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Tekst ze strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych